Home Organisatie Wie zijn wij

Wie zijn wij

Team Royal Delft Museum

Jolanda van den Berg

Directeur

+31 (0)6 10 54 48 84

j.vanden.berg@royaldelft.com

Didi van Dalen

Sales & Marketing Manager

+31 (0)6 19 07 44 85

d.van.dalen@royaldelft.com

Co van Nieuwenhuijzen

Manager Sales & Tours

+31 (0)6 82 08 74 85

c.van.nieuwenhuijzen@royaldelft.com

Events & Arrangementen

 

Esther ter Reehorst

Catering & Events Manager

 

Lieske Wagenmaker

Medewerker arrangementen en evenementen

 

+31 (0) 15 – 76 00 8 00

events@royaldelft.com

Jessica van Erkel

Product manager & Conservator

+31 (0)6 16 93 96 42

j.van.erkel@royaldelft.com

Monique Groffen

Coördinator publiekservices

+31 (0)6 57 14 93 18

m.groffen@royaldelft.com

Hella de Jong

Content marketeer

+31 (0)6 82 09 34 84

h.de.jong@royaldelft.com

Het Royal Delft Museum is gelieerd aan de Royal Delft Group. De Royal Delft Group bestaat uit Royal Delft en Royal Leerdam Crystal, allen gevestigd op de Rotterdamseweg 196 te Delft. Het Museum is in 2021 opgericht met een zelfstandig bestuur. Het Royal Delft Museum heeft de ANBI-status, hierover lees je hieronder meer.

Over de ANBI status

Stichting Royal Delft Museum is door de belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat er geen schenk- of erfbelasting moet worden afgedragen voor hetgeen het Royal Delft Museum verkrijgt, zodat het gehele bedrag ten goede komt aan het Royal Delft Museum.

Naam
Stichting Royal Delft Museum

RSIN/Fiscaal nummer
859948286

Kamer van Koophandel-nummer

74559567

Contactgegevens

Adres: Rotterdamseweg 196, 2628 AR Delft

Postbus 11, 2600 AA Delft

Telefoon: 015-7600800

E-mail: info@royaldelftmuseum.com

Doelstelling
Het ontwikkelen van museale culturele activiteiten rondom keramiek, zoals het presenteren, documenteren en bekendheid geven aan keramiek, in het bijzonder de productie van De Porceleyne Fles en de daaraan verbonden geschiedenis en ambachtelijke tradities.

 

Fonds

Download hier het standaardformulier publicatieplicht van Royal Delft Museum.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) natuurlijke personen en dient zodanig te zijn samengesteld dat daarvan ten minste deel uitmaakt:

  •  één (1) Bestuurder wordt benoemd door het Bestuur op voordracht van de N.V. Koninklijke Porceleyne Fles;
  •  één (1) Bestuurder wordt benoemd door het Bestuur op voordracht van Boron;
  •  de overige Bestuurders worden benoemd door het Bestuur.

Lees hier meer over het besturingsmodel.

De eerste bestuurders van Stichting Royal Delft Museum wordt gevormd door:

De heer Florus Alexander Croon (1944) – voorzitter

Organisatie adviseur. (Interim) manager en Medeoprichter van de Boer&Croon Groep

Commissaris bij meerdere bedrijven en stichtingen

Eerste benoeming: 11 april 2019

De heer Hendrik Schouten (1958) –  penningmeester

CEO van de Royal Delft Group

Penningmeester Rotary Delft Vermeer

Lid Platform Toerisme Delft

Eerste benoeming: 11 april 2019

Mevrouw drs. Gemke W.M. Jager (1954)

Kunsthistoricus

Adviseur museale en culturele sector

Taxateur Zilver

Vm. directeur Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven

Lid van de Raad van Adviseurs van de Vereniging Rembrandt

Secretaris/penningmeester van Stichting H.E.K. Zilver Histograaf Schoonhoven

Eerste benoeming: 21 januari 2021

Beloningsbeleid

Het bestuur krijgt voor hun werkzaamheden geen beloning. Het Museum beschikt over Statuten, waaruit de rechtspositie en het niet op winst-gerichte karakter blijkt. Het museum onderschrijft de Code Governance Cultuur.

Het personeel van Royal Delft Museum wordt in eerste instantie gedetacheerd vanuit B.V. Delftsche Aardewerkfabriek “De Porceleyne Fles Anno 1653” voorheen Joost Thooft en Labouchere (“Royal Delft”). Dit bedrijf volgt de pensioenregeling en salarisverhogingen van de CAO Metalektro. De overige arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen in het huisreglement van de Royal Delft Group, waar Royal Delft onder valt.

 

Beleidsplan

Het beleidsplan voor 2020-2023: Beleidsplan 2020-2023.

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn:

Missie: Door middel van verhalen en belevenissen in het Royal Delft Museum de bezoekers laten kennismaken met het culturele erfgoed dat het Delfts aardewerk is.

Visie: Het Royal Delft Museum wil hét toonaangevende museum voor Delfts aardewerk zijn in binnen- en buitenland: informerend en inspirerend voor zoveel mogelijk mensen van elke generatie.

Jaarverslag

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording wordt weergegeven in het jaarverslag.

Bekijk hier het jaarverslag van 2021 van Royal Delft Museum.

Bekijk hier het jaarverslag van 2022 van Royal Delft Museum.