Home Het Besturingsmodel

Het Besturingsmodel

Het bestuur van het Royal Delft Museum is een bestuur op afstand. Dit betekent dat het bestuur het beleid vaststelt dat door de directeur wordt voorbereid. De uitvoering is gedelegeerd aan de directeur. Deze legt verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk. Het bestuur fungeert tevens als positief kritisch klankbord voor de directeur.

Aandachtsgebieden die binnen het bestuur van het Royal Delft Museum vertegenwoordigd moeten zijn:

Algemeen:

  • Bestuurlijke ervaring, kennis van beleid maken en vormgeven
  • Kennis van musea, erfgoed, kunst en cultuur en de ontwikkelingen daarin, affiniteit met keramiek
  • Inbreng vanuit de maatschappelijke positie van de bestuurder, netwerk
  • Inzicht in lokale en regionale politiek en bestuurlijke verhoudingen
  • Ervaring met veranderingsprocessen

Specifiek:

  • Inzicht in museale bedrijfsvoering
  • Financiële deskundigheid
  • Juridische ervaring
  • Kennis van communicatie en marketing
  • Kennis van keramiek, Delfts aardewerk, Delfts Blauw, design

Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar diversiteit in sekse, leeftijd en culturele achtergrond.

De Keramische Kamers van Royal Delft