Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor het gebruik van de websites van Stichting Royal Delft Museum

1.       Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.museum.royaldelft.com en alle andere sites die door of namens de Stichting Royal Delft Museum gepubliceerd worden. Stichting Royal Delft Museum behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder begrepen de voorwaarden van onze webwinkel en de voorwaarden die betrekking hebben op andere diensten die (al dan niet via onze websites) geleverd worden.

2.       Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake van het gebruik van deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

3.       Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Het Royal Delft Museum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. Stichting Royal Delft Museum garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.

4.       Stichting Royal Delft Museum is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat het Royal Delft Museum is gelieerd aan de desbetreffende organisatie, noch dat het Royal Delft Museum de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.

5.       Het opnemen van hyperlinks naar onze website is toegestaan. Framing van pagina’s van deze website in jouw website is echter niet toegestaan.

6.       Op afbeeldingen en teksten zonder publiek domeinvermelding op deze website rust auteursrecht van het Royal Delft Museum als auteursrechthebbende op het fotomateriaal, en in voorkomend geval op de afbeelding zelf. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat betekent niet dat het Royal Delft Museum in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.

7.       De merken en logo’s van het Royal Delft Museum zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van die merken is niet toegestaan.

8.       Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kan je ons benaderen via Stichting Royal Delft Museum, Postbus 11, 2600 AA Delft, 015 760 0800 of via info@royaldelftmuseum.com.

9.       Bij strijdigheid tussen de tekst van deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden prevaleren de specifieke voorwaarden.

 

Privacy

Het privacy beleid van het Royal Delft Museum is te vinden op deze pagina.