Schilderworkshop winactie

1. Actievoorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Royal Delft Museum Moederdag schilderworkshop winactie”, verder te noemen ‘Schilderworkshop actie’.

2. Deelname
2.1 De Schilderworkshop actie vindt plaats op het Facebook en Instagram account van Royal Delft (Museum).
2.2 Deelname aan deze Schilderworkshop actie is persoonlijk en kosteloos.
2.3 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Royal Delft (Museum) en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin is betrokken bij deze actie.
2.4 Royal Delft (Museum) en de deelnemers aan de Schilderworkshop actie zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
2.5 Iedereen kan deelnemen aan de Schilderworkshop actie. Echter om kans te maken op de prijs geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

3. Actie
3.1 De Facebook actie loopt van 11 mei tot en met 15 mei 2023.
3.2 De winnaar wordt uiterlijk op 16 mei 2023 bekend gemaakt via Instagram/Facebook
3.4 De winnaar ontvangt persoonlijk bericht van Royal Delft (Museum).

4. Prijs
4.1 De hoofdprijs is een tegelworkshop voor twee personen ter waarde van €58,00. De winnaar van de hoofdprijs ontvangt deze prijs van Royal Delft (Museum).
4.2 De actie is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen.
4.3 Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.
4.4 De prijs is niet in te wisselen voor contanten.
4.5. De prijs is te verzilveren tot en met 30 september 2023.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Royal Delft (Museum), de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze Facebook actie.
5.2 Royal Delft (Museum) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de haar uit te keren prijs.
5.3 Royal Delft (Museum) is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen. Royal Delft (Museum) verleent geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen.
5.4 Voor vragen, suggesties en klachten is Royal Delft (Museum) te benaderen via marketing@royaldelft.com
5.5  Royal Delft (Museum) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen aan de Facebook en/of Instagram pagina.

6. Slotbepalingen
6.1 Royal Delft (Museum) heeft het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.