Home Facebook winactie

Facebook winactie

1. Actievoorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Royal Delft (Museum) Facebook tegelworkshop winactie”, verder te noemen ‘Facebook actie’.

2. Deelname
2.1 De Facebook actie vindt plaats op het Facebook account van Royal Delft (Museum).
2.2 Deelname aan deze Facebook actie is persoonlijk en kosteloos.
2.3 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Royal Delft (Museum) en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin is betrokken bij deze actie.
2.4 Royal Delft (Museum) en de deelnemers aan de Facebook actie zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
2.5 Iedereen kan deelnemen aan de Facebook actie. Echter om kans te maken op de prijs geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

3. Actie
3.1 De Facebook actie loopt van 05 augustus tot en met 12 augustus 2022.
3.2 De winnaar wordt uiterlijk op 13 augustus 2022 bekend gemaakt via Facebook.
3.4 De winnaar ontvangt persoonlijk bericht van Royal Delft (Museum).

4. Prijs
4.1 De hoofdprijs is een tegelworkshop voor twee personen ter waarde van €58,00. De winnaar van de hoofdprijs ontvangt deze prijs van Royal Delft (Museum).
4.2 De actie is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen.
4.3 Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.
4.4 De prijs is niet in te wisselen voor contanten.
4.5. De prijs is te verzilveren tot en met 31 augustus 2022.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Royal Delft (Museum), de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze Facebook actie.
5.2 Royal Delft (Museum) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de haar uit te keren prijs.
5.3 Royal Delft (Museum) is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen. Royal Delft (Museum) verleent geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen.
5.4 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot Royal Delft (Museum) via marketing@royaldelft.com
5.5  Royal Delft (Museum) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen aan de Facebook pagina.

6. Slotbepalingen
6.1 Royal Delft (Museum) heeft het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.