Home Winactie

Winactie

1. Actievoorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Royal Delft Museum Bas Meeuws Winactie”, verder te noemen ‘Bas Meeuws actie’.

2. Deelname
2.1 De Bas Meeuws actie vindt plaats op de social media kanalen van Royal Delft Museum.
2.2 Deelname aan deze Bas Meeuws actie is persoonlijk en kosteloos.
2.3 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Royal Delft Museum en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin is betrokken bij deze actie.
2.4 Royal Delft Museum en de deelnemers aan de Bas Meeuws actie zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
2.5 Iedereen kan deelnemen aan de Bas Meeuws actie. Echter om kans te maken op de prijs geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

3. Actie
3.1 De Bas Meeuws actie actie loopt van 24 augustus tot en met 31 augustus 2023.
3.2 De winnaar wordt uiterlijk op 1 september 2023 bekend gemaakt via een privé-bericht en na 10 september verstuurd.
3.4 De winnaar ontvangt persoonlijk bericht van Royal Delft Museum.

4. Prijs
4.1 De hoofdprijs is het gesigneerde boek ‘Bas Meeuws Flower Pieces. A photographic journey around the world’ ter waarde van €34,99 van Royal Delft Museum. De winnaar van de hoofdprijs ontvangt deze prijs van Royal Delft Museum.
4.2 De actie is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen.
4.3 Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.
4.4 De prijs is niet in te wisselen voor contanten.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Royal Delft Museum, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze Blue Transition actie.
5.2 Royal Delft Museum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de haar uit te keren prijs.
5.3 Royal Delft Museum is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen. Royal Delft Museum verleent geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen.
5.4 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot Royal Delft Museum via marketing@royaldelft.com
5.5 Royal Delft Museum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen aan de nieuwsbrief inschrijving.

6. Slotbepalingen
6.1 Royal Delft Museum heeft het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.